Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering DTA

Reko is een veelzijdig bedrijf dat actief is in de grond- en wegenbouw, transport, sloopwerken, asbestsanering, bodemsanering, zandwinning, mobiel puinbreken en het ontvangen van puin, bouw- en sloopafval, bedrijfsafval en groenafval.

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een

DTA
Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering

De werkzaamheden zullen bestaan uit het begeleiden, meewerken en uitvoeren van sloop- en asbestsaneringsprojecten. Daarnaast worden er contacten onderhouden met onder andere opdrachtgevers, bevoegd gezag en certificerende instellingen.

De werkzaamheden worden hoofdzakelijk verricht in een straal van 60 kilometer rondom Raalte.

Wij vragen van u dat u beschikt over het persoonscertificaat DTA en VCA-VOL en rijbewijs BE.

Uw sollicitatie zien wij graag binnen 15 dagen tegemoet. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de heer R.H.J. Reinders (telefoon: 06-20012821, mail:
rob@Reko-Raalte.nl).

Uw sollicitatie kunt u mailen naar: info@reko-raalte.nl.