Ketenanalyses

In verband met de inventarisatie van haar scope 3 emissies heeft REKO Raalte twee ketenanalyses uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd voor de productmarktcombinaties ‘grondverzet en wegenbouw’ en ‘sloop en asbestsanering’ . Er is onderzoek gedaan naar de scope 3 aspecten en de mogelijkheden voor besparingen in de keten.

Rapportage Ketenanalyse 1 – Reconstructiewerken Grondverzet en Wegenbouw
Rapportage Ketenanalyse 2 – Totaal sloopprojecten