Reko Raalte is een veelzijdig familiebedrijf.

Dat combineren we met een betrouwbare werkwijze.
Daarin schuilt onze kracht.

Wij ontzorgen u volledig en de te verrichten werkzaamheden sluiten altijd naadloos op elkaar aan. Wij houden van heldere communicatie en waar nodig schakelen we snel en vakkundig.

U kunt bovendien rekenen op een grote betrokkenheid bij elk project, van begin tot eind. Zo bieden wij u gemak én kwaliteit. Een gerust gevoel!

2019 JUBILEUM JAAR!

In 2019 bestaat Reko 50 jaar en dat kunnen wij niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Bekijk hiernaast de aftermovie van het jubileumweekend met een geslaagde personeelsavond, open dag en receptie!

Ter gelegenheid van dit jubileum is er een jubileumactie voor het storten van afval! Kijk hier voor meer informatie. Houd onze Facebook en LinkedIn-pagina in de gaten voor meer updates!

De diensten van Reko Raalte

Open dag Reko Raalte aftermovie

Dankzij onze jarenlange ervaring en de directe beschikking over mankracht en materieel zijn wij een gewaardeerde bouwpartner voor veel bedrijven, gemeentes en overige overheidsinstanties.

Meer over grondverzet en wegenbouw >

REKO Transport beschikt over een goed uitgerust wagenpark met meer dan 30 multifunctionele, jonge vrachtauto’s. Hierdoor kunnen wij goed inspelen op uw transportvraag en kunt u rekenen op transport met een zo laag mogelijke CO2-uitstoot.

Meer over transport >

Onze afzetcontainers zijn leverbaar van 6 m³ tot 40 m³ en geschikt voor de inzameling van bouw- en sloopafval, hout, dakafval, bedrijfsafval, puin, asfalt, groenafval, asbest en overige afvalstromen.

Meer over containers >

Wij zeven, wassen en scheiden niet alleen in vijf verschillende fracties, wij mengen dit tevens tot diverse soorten zand in verschillende gradaties. Welke fractie, gradatie of hoeveelheid u ook wenst.

Meer over zandwinning >

Reko voert diverse werkzaamheden uit op het gebied van slopen en saneren, zoals kleine en grote sloopwerkzaamheden, asbestverwijdering en bodemsanering.

Meer over sloop en sanering >

REKO recyclet met een mobiele puinbreker puin in diverse gradaties. Met een roterende trommelzeef wordt zwarte grond, maar ook zand en menggranulaat in diverse fracties gescheiden. Met een shredder wordt hout en groenafval verkleind.

Meer over recycling >

Op onze locatie aan de Overkampsweg te Raalte kunnen zowel particulieren als bedrijven terecht om afval te storten.

Meer over afvalbrengstation >

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is iets waar REKO Raalte zich al langere tijd mee bezighoudt. Werd dit vroeger vooral gedreven vanuit efficiency en kostenbesparingen, heden wordt MVO eveneens gedreven vanuit houding en gedrag.

Meer over mvo / co2 >

Nieuw project van Reko Raalte

Nieuwbouw Schoneveld Breeding te Wilp

In opdracht van Schoneveld Breeding heeft Reko als lid van het bouwteam een grote bijdrage mogen leveren aan de nieuwbouw van Schoneveld Breeding te Wilp.

In 2016 is Reko gestart met de bouwrijpwerkzaamheden die bestonden uit zandophoging en het aanbrengen van een drainage systeem. In het najaar van 2017 is het vuilwaterriool aangelegd waaronder het plaatsen van een pompgemaal voor een aansluiting op het aanwezige persriool. Het aanbrengen van de definitieve verhardingen en de inrichting van het terrein zijn gestart in de zomer van 2018 en gereed gekomen in het voorjaar van 2019. Bijzonder was het straatwerk in de zogenoemde stolp; een glazen kap over het kantoren complex.

Al met al een geweldig mooi project waarin Reko haar expertise heeft kunnen toepassen in alle processen van ontwerp tot en met de uitvoering.