Reko Raalte is een veelzijdig familiebedrijf.

Dat combineren we met een betrouwbare werkwijze.
Daarin schuilt onze kracht.

Wij ontzorgen u volledig en de te verrichten werkzaamheden sluiten altijd naadloos op elkaar aan. Wij houden van heldere communicatie en waar nodig schakelen we snel en vakkundig.

U kunt bovendien rekenen op een grote betrokkenheid bij elk project, van begin tot eind. Zo bieden wij u gemak én kwaliteit. Een gerust gevoel!

De diensten van Reko Raalte

Dankzij onze jarenlange ervaring en de directe beschikking over mankracht en materieel zijn wij een gewaardeerde bouwpartner voor veel bedrijven, gemeentes en overige overheidsinstanties.

Meer over grondverzet en wegenbouw >

REKO Transport beschikt over een goed uitgerust wagenpark met meer dan 30 multifunctionele, jonge vrachtauto’s. Hierdoor kunnen wij goed inspelen op uw transportvraag en kunt u rekenen op transport met een zo laag mogelijke CO2-uitstoot.

Meer over transport >

Onze afzetcontainers zijn leverbaar van 6 m³ tot 40 m³ en geschikt voor de inzameling van bouw- en sloopafval, hout, dakafval, bedrijfsafval, puin, asfalt, groenafval, asbest en overige afvalstromen.

Meer over containers >

Wij zeven, wassen en scheiden niet alleen in vijf verschillende fracties, wij mengen dit tevens tot diverse soorten zand in verschillende gradaties. Welke fractie, gradatie of hoeveelheid u ook wenst.

Meer over zandwinning >

Reko voert diverse werkzaamheden uit op het gebied van slopen en saneren, zoals kleine en grote sloopwerkzaamheden, asbestverwijdering en bodemsanering.

Meer over sloop en sanering >

REKO recyclet met een mobiele puinbreker puin in diverse gradaties. Met een roterende trommelzeef wordt zwarte grond, maar ook zand en menggranulaat in diverse fracties gescheiden. Met een shredder wordt hout en groenafval verkleind.

Meer over recycling >

Op onze locatie aan de Overkampsweg te Raalte kunnen zowel particulieren als bedrijven terecht om afval te storten.

Meer over afvalbrengstation >

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is iets waar REKO Raalte zich al langere tijd mee bezighoudt. Werd dit vroeger vooral gedreven vanuit efficiency en kostenbesparingen, heden wordt MVO eveneens gedreven vanuit houding en gedrag.

Meer over mvo / co2 >

Lopend project van Reko Raalte

Circulair slopen voor de provincie Overijssel

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is bij Reko een belangrijke pijler. Momenteel is Reko voor de Provincie Overijssel bezig om op zes locaties agrarische opstallen circulair te slopen. De te slopen opstallen bevinden zich in Haarle, Oud Ootmarsum, Mander, Dalfsen, Ommen en Almelo. De bij de sloop vrijkomende materialen worden zoveel mogelijk hergebruikt of te koop aangeboden om zo het ontstaan van afval te verminderen.